Ιστορία

Ιστορία

Αναφέροντας λίγα λόγια για την ιστορία του τόπου,στην περιοχή υπήρχε οικισμός από την αρχαιότητα με το όνομα Βορμίσκος. Επίσης, έγγραφα αναφέρουν την ύπαρξη οικισμού κατά τη διάρκεια του Βυζαντίου, ο οποίος αποτελούσε σταθμό για τους μετακινούμενος προς το Άγιο Όρος. Το όνομα Σταυρός μαρτυρείται από το 1705 και εκτιμάται ότι σχετίζεται με τα αρχαία Στάγειρα. Το 1908 οι κάτοικοι αγόρασαν από την Τουρκική Διοίκηση τα παραθάλασσια χωράφια που περιέβρεχαν το Στρυμονικό Κόλπο.Σταύρος αρχικά ονομαζόταν ο σημερινός Άνω Σταυρός, ο οποίος προϋπήρχε. Με τη Συνθήκη της Λωζάνης και την ανταλλαγή των πληθυσμών, οι Έλληνες από το χωριό Κατιρλί της Νικομήδειας απέπλευσαν στην περιοχή και αποφάσισαν να εγκατασταθούν. Συγκεκριμένα, στο Σταυρό εγκαταστάθηκαν οι ενορίτες της Αγίας Παρασκευής Κατιρλί. Λίγους μήνες αργότερα, κατέφθασαν πρόσφυγες και από άλλα δύο μικρασιατικά χωριά. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων τους παραχώρησε την έκταση του σημερινού οικισμού με το όνομα Παραλία Σταυρού, όπου ξεκίνησαν να ασκούν τις παραδοσιακές τους εργασίες. Το 1931 η Κοινότητα Σταυρού διασπάστηκε και η Παραλία Σταυρού πήρε το όνομα Σταυρός, ενώ ο παλιός Σταυρός ονομάστηκε Άνω Σταυρός.

Με την διοικητική αναδιάρθρωση του 1942, ο Σταυρός προσαρτήθηκε στο Νομό Θεσσαλονίκης από το Νομό Χαλκιδικής στον οποίο ανήκε έως τότε.